«Дінтернал-Книга»

1111

Міжнародний освітньо-методичний центр Дінтернал-Книга -  це ексклюзивний представник британського видавництва Пірсон в Україні.

Ми надаємо широкий спектр послуг як викладачам англійської мови, так і усім, хто вивчає англійську. На сьогоднішній день Дінтернал-Книга здійснює активну діяльність у трьох основних напрямах:

Забезпечення автентичними навчальними ресурсами для найрізноманітніших навчальних закладів, від дитячих садків до провідних університетів країни.

Надання методичної підтримки вчителям англійської мови, яка включає методичні семінари, тренінги, вебінари, демонстраційні уроки тощо.

Організація та проведення міжнародних мовних іспитів з англійської мови Pearson Tests of English та LCCI.

 

Международный образовательно-методический центр Динтернал-Книга – эксклюзивный представитель британского издательства Пирсон в Украине.

Мы предоставляем широкий спектр услуг как преподавателям английского языка, так и всем, кто изучает английский. На сегодня Динтернал-Книга осуществляет свою деятельность в трех направлениях:

Обеспечение аутентичными обучающими материалами для всех видов учебных заведений: от детских садов до высших учебных заведений страны.

Предоставление методической поддержки учителям английского языка, которая включает методические семинары, тренинги, вебинары, демонстрационные уроки

Организация и проведение международных языковых экзаменов Pearson Tests of English и LCCI.

 

“Dinternal-Books” is an international educational company and an exclusive representative of Pearson publishing house in Ukraine.

We provide a wide variety of services for both teachers and learners of English. Currently, Dinternal-Book carries out activities the following areas:Подробнее